فهرست بستن

درباره ما

بااستعانت از الطاف الهی و پیشینه فعالیت صنعتی  بیش از یک دهه در زمینه کاغذهای فلوتینگ ، تست لاینر و کرافت لاینر کشور فعال بوده است و همچنین در زمینه صادرات کاغذ به اقضا نقاط دنیا  برگ زرین از فعالیت آسیا کاغذ می باشد.

ما برآن شدیم که با تاٌسیس این شرکت <<<  آسیا کاغذ >>>  گامی بلند در زمینه خدمت رسانی بهکاغذ سازی کشور عزیزمان ایران برداریم .

با توجه به رشد تولید کشور و در نتیجه نیاز کاغذ های بسته بندی، آسیا کاغذ بطور فعال در زمینه  تولید  محصولات  خود اقدام نموده و توانسته ارتباط خوبی با مصرف کنندگان کاغذ بر قرار کند .